A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở ngành GD&ĐT Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và kế hoạch thực hiện chuyên đề theo từng năm; trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các kế hoạch của cấp ủy thực hiện nghị quyết của Trung ương, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Hằng năm, Đảng bộ Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề cho các chi bộ, đồng thời tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Sở; không chạy theo hình thức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời chỉ đạo trong toàn ngành xác định nội dung cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách, trong công việc và sinh hoạt hàng ngày để cán bộ đảng viên bổ sung vào nội dung “Đăng kí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình trong từng phòng, ban, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân.

Đảng bộ Sở GD&ĐT tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 

Trong 4 năm qua, Đảng bộ Sở GD&ĐT đã có nhiều cải tiến, cải cách trong tổ chức hoạt động như: Giảm thiểu tối đa các hội nghị đầu năm học, chỉ tập trung vào các hội thảo chuyên môn sâu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tập huấn, hội họp, giao ban; tăng cường lề lối làm việc, đặc biệt là công tác kiểm tra, chỉ đạo tại các cơ sở giáo dục. Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được quan tâm thực hiện. Hàng năm, Hội nghị cán bộ công chức được tổ chức nghiêm túc, có nhiều đổi mới về nội dung, đánh giá sát đúng các hoạt động của Cơ quan Sở. Thường xuyên tổ chức rà soát và điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của cơ quan Sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công theo hướng thực hành tiết kiệm và khoán kinh phí cho các đơn vị trong cơ quan.

Qua 04 năm triển khai thực hiện, Đảng uỷ Sở Giáo dục và Đào tạo đã lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành và triển khai thực hiện 03 Chỉ, 02 đề án,  07 Nghị quyết về lĩnh vực giáo dục, 15 quyết định và 11 kế hoạch. Phối hợp với các Sở ngành liên quan, trong triển khai nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hộ Chí Minh theo tinh thần Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, được thực hiện tốt. Tất cả cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung được nêu tại Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đảng bộ xác định, việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phải thông qua các mô hình tốt, cách làm hay, Vì vậy Đảng bộ đã phối hợp với Công đoàn Ngành xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình “phòng giúp phòng”, “trường giúp trường”. Tổ chức có hiệu quả thiết thực “Tháng Công nhân”, như tặng quà cho 40 CBNGNLĐ khối trực thuộc và 12 CBGVNLĐ thuộc phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 33.500.000đ. Phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư cho gần 400 CBNGNLĐ.       

Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ tết vì người nghèo; kết nối với các tổ chức cá nhân hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục, như ở huyện Tân Kỳ, Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông...Phối hợp với CĐGD Việt Nam, Sở GD&ĐT và Bộ đội Biên phòng huyện Kỳ Sơn tổ chức “Tết Sum vầy” Kỷ Hợi 2019 tại Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An nhằm giao lưu, động viên, tặng quà cho 150 CBNGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 1000 suất quà cho các em học sinh tại các trường MN, TH, THCS tại địa bàn xã Na Ngoi, Kỳ Sơn với tổng số tiền và hiện vật trị giá gần 500 triệu đồng; tổ chức tết sum vầy Xuân Canh Tý  2020, cho cán bộ, nhà giáo, người lao động thuộc các trường THPT ngoài công lập trên địa bàn hai huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực sự đi vào trong công việc thường nhật của mỗi cán bộ công chức. Hàng năm, Uỷ ban kiểm tra của Đảng uỷ đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể và phân công việc giám sát các chi bộ, đảng viên cho từng thành viên của UBKT, trong đó việc tổ chức thức hiện Chỉ thị số 05 là một nội dung trọng yếu. 100% đảng viên trong đảng bộ đều có bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (hoặc có kế hoạch cá nhân). Các chi bộ đều phải xây dựng được kế hoạch, nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gắn với đạo đức công vụ và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hàng quý, các chi bộ phải xây dựng và triển khai chuyên đề gắn việc học tập, làm theo với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Công tác học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề hằng năm của một số cấp ủy, đơn vị còn chậm; có phòng ban chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện; chất lượng bản đăng ký cá nhân của một số cán bộ, đảng viên chưa cụ thể, chưa liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực công tác nên khó theo dõi. - Việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở một số chi bộ còn lúng túng, việc đăng kí các nội dung “làm theo” của các đảng viên còn chung chung dẫn đến khó kiểm tra mức độ hoàn thành. Chưa tập trung đúng mức việc xây dựng được gương điển hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương của Bác, nên tỷ lệ tập thể cá nhân xuất sắc còn thấp. Công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên.

Từ thực tiễn công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Sở GD&ĐT, đã được xác định cụ thể nhiệm vụ trong thời gian tới một cách cụ thể. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm được xác định rõ trong giai đoạn tời là: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ theo hướng dẫn của cấp trên gắn với triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình được chỉ ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, nắm bắt, định hướng tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trước các thông tin về tình hình trong nước và quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên trong toàn ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các khắc phục, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, phát hiện những cách làm hay, hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị; phê bình uốn nắm những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghi Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 9 cá nhân thuộc các phòng ban chuyên môn Sở, đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

                                                                                            Nguyễn Trọng Hoàn


Tác giả: Nguyễn Trọng Hoàn