A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng- an ninh tại Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Ngày 09/10, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thiếu tướng Phạm Đức Tú - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QPAN), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra công tác giáo dục QPAN tại Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

 

Với mục đích tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, thông qua kiểm tra nắm bắt tình hình nhằm đánh giá chất lượng công tác GDQPAN của các cơ sở giáo dục và đào tạo; trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thông qua kiểm tra làm cơ sở đánh giá chất lượng công tác giáo dục QPAN cho học sinh, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những chủ trương giải pháp, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo và Thủ tướng phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục QPAN cho trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”.

Toàn cảnh hội nghị 

Công tác Giáo dục quốc phòng an ninh trong thời gian quan luôn được Sở GD&ĐT Nghệ An đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp, sự tham mưu kịp thời cơ quan chuyên môn, bên cạnh đó nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh ngày càng được nâng lên, vì vậy việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Quốc phòng và công tác GDQPAN được tiến hành kịp thời, đúng quy định, có chất lượng và hiệu quả, luôn được các cấp, các ngành đánh giá cao. Từ năm 2017 đến nay đã được Bộ GD&ĐT tặng Cờ, tặng bằng khen cho tập thể và nhiều cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Hội thao GDQPAN và Hội thi giáo viên GDQPAN dạy giỏi toàn quốc.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn những tồn tại hạn chế nhất định như việc bảo đảm trang bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 01/2018 của Bộ GD&ĐT một số đơn vị còn thiếu, đặc biệt là các trường ngoài công lập; chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh còn hạn chế 

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục QPAN thời gian qua, đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng của nhà trường với nhưng kết quả đạt được qua công tác giảng dạy, qua các hội thao, đã ghi nhận cho sự nổ lực vượt bậc của ngành GD Nghệ An. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Đức Tú, tin tưởng, với sự quyết tâm cao, sự vào cuộc của tất cả các cơ quan ban ngành, chắc chắn công tác GDQPAN tại Nghệ An sẻ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Đoàn công tác cũng tiến hành kiểm tra kết quả công tác của nhà trường trong việc thực hiện các nghị định, thông tư, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ công tác giáo dục QPAN; việc ban hành các văn bản kế hoạch, tổ chức triển khai đào tạo; chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về QPAN; cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đào tạo, hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập, giáo trình tài liệu, trang thiết bị, phương tiện dạy học, kinh phí bảo đảm cho công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

                                                                      Nguyễn Trọng Hoàn