A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghệ An có thêm chính sách mới đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

Chấp thuận Tờ trình số 4077/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đề nghị Ban hành Nghị quyết về chế độ hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú; định mức khoản kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

Tại phiên làm việc sáng ngày 12 tháng 7 năm 2019 của kỳ họp thứ 9; Cùng với việc thông qua 21 Nghị quyết quan trọng về Kinh tế - Xã hội, An ninh - quốc  phòng; Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Giáo dục và Đào tạo, quyết định 2 chính sách sau:

          Chính sách 1: Chế độ hỗ trợ đối với nhân viên các trường Phổ thông dân tộc nội trú ( PTDTNT),  Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT). Nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ hệ số 0,2 mức lương cơ sở /1 tháng.

          Chính sách 2:  Định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú ( DTNT)

        Căn cứ vào tính chất, khối lượng công việc và điều kiện, các trường xác định hợp đồng lao động nấu ăn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  trình Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện xem xét đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua trong Kế hoạch  tổng số người làm việc hàng năm hoặc hợp đồng thuê khoán công việc; Việc ký hợp đồng lao động  được tiến hành theo Luật Lao động.

        Trường PTDTNT được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí bằng 200% mức lương cơ sở /01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức và không quá 11 tháng/01 năm đối với trường PTDTNT THPT, không quá 10 tháng/01 năm  đối với trường DTNT THCS.

        Nguồn kinh phí  thực hiện: Kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo bố trí trong chi thường xuyên hàng năm và các nguồn tài chính hợp pháp khác của cơ quan đơn vị.                

        Các chính sách mới ban hành này của tỉnh Nghệ An sẽ là một giải pháp tích cực góp phần vào việc nâng chất lượng giáo dục và chất lượng cuộc sống cho con em thuộc vùng miền núi và dân tộc của tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Đình Anh


Tác giả: Nguyễn Đình Anh (Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh Nghệ An)