A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghệ An quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020

Ngày hôm nay 5/9, Nghệ An có 813169 học sinh bước vào năm học mới 2019 - 2020.

Đây là năm học với nhiều thuận lợi và cũng nhiều khó khăn, thách thức để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra và chuẩn bị các điều kiện thiết yếu để đón đầu việc đổi mới, thay sách giáo khoa, thực hiện chương trình phổ thông tổng thể. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 05 nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá nhằm tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ chất lượng giáo dục:

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đảm bảo thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Triển khai hiệu quả mô hình thí điểm xây dựng trường trung học trọng điểm chất lượng cao. Đẩy mạnh hợp tác, hội nhập để thúc đẩy, phát triển giáo dục. Tiếp tục đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá; tổ chức các kỳ thi đảm bảo khoa học,thực chất, vì sự tiến bộ của người học. Giáo viên thực hiện đánh giá thường xuyên, đánh giá quá trình, đánh giá giá tiếp cận năng lực; quan tâm chia sẻ, tư vấn đối với học sinh, để giúp người học tiến bộ, phát triển hài hòa; xây dựng cơ chế tự chủ trong đánh giá học sinh theo hướng chịu trách nhiệm và xây dựng giá trị cốt lõi của từng nhà trường. Và nhiệm vụ cuối cùng là tiếp tục chọn khâu ứng dụng công nghệ để tạo hiệu quả trong thực hiện chủ trương xây dựng chính phủ điện tử, năm đẩy mạnh cải cách hành chính; Chính xác, nhanh gọn, minh bạch, phòng tránh nhũng nhiễu.

Ảnh: Học sinh Trường THPT Quế Phong, trước thềm năm học mới

Trong đó, để thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá, trong năm học 2019-2020, Ngành GD Nghệ An tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, bảo đảm yêu cầu về chất lượng; kiên quyết nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo. Quan tâm chăm lo đến quyền lợi của đội ngũ giáo viên, nhưng cũng sẽ kiên quyết với những ai thiếu gương mẫu, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nhà giáo. Chủ động triển khai chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 1 để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình và sách giáo khoa mới vào đầu năm học 2020-2021.

Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã được ban hành, như Đề án về đảm bảo cơ sở vật chất trường học, trong đó tập trung xây dựng đủ phòng học theo yêu cầu phát triển về số lượng; đầu tư trang bị thiết bị đảm bảo yêu cầu đưa công nghệ thông tin vào nhà trường, phục vụ tốt cho công tác quản lý và các hoạt động giáo dục. Đặc biệt, sẽ tập trung đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho các trường nội trú và bán trú; Theo đó, Sở GD sẽ chủ động phối hợp với các địa phương kêu gọi đầu tư xây dựng các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học ở các huyện miền núi, vùng cao. Sở cũng sẽ chỉ đạo thực hiện mô hình “Phòng giúp phòng”, "Trường giúp trường"; mà trước hết ưu tiên cho các địa phương miền núi.

Xây dựng mô hình trường tiên tiến, mà trước hết là thực hiện thành công kế hoạch triển khai mô hình trường phổ thông trọng điểm chất lượng cao ở 14 trường trung học (gồm 5 trường THPT và 9 trường THCS); theo đó chỉ đạo các trường này sẽ tự chủ, chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục cho chính trường mình. Sở sẽ triển khai thực hiện giáo dục ngoại ngữ và giáo dục tin học theo chuẩn quốc tế; đồng thời triển khai mở rộng giáo dục Stem, bảo đảm trong năm học này, mỗi huyện có được một phòng Stem đặt ở một trường THCS hoặc trường THPT. Ttiếp tục tăng cường, đổi mới công tác quản lý giáo dục, trong đó chú trọng đến việc giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục; xây dựng kỷ cương trong các nhà trường; đẩy mạnh truyền thông; phát huy vai trò công tác thanh kiểm tra; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thi đua.

Để tập trung sức lực, trí tuệ cả xã hội đóng góp cho ngành GD, năm học này, Sở GD sẽ tập trung sức, phối hợp với các lực lượng, xã hội, các đoàn thể có liên quan đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường nhằm tạo nên hệ các chuẩn mực, giá trị giúp các cán bộ quản lý nhà trường, các giáo viên, các cha mẹ học sinh và các em học sinh có các suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp; xây dựng trường học lành mạnh, tạo cơ sở quan trọng để đảm bảo chất lượng giáo dục thực chất. Trên cơ sở xây dựng văn hóa học đường, các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh; bảo đảm trường học an toàn và không có bạo lực.

Ảnh: Học sinh Trường THPT Quế Phong, tổng dọn vệ sinh chuẩn bị bước vào năm học 2019-2020

Theo đó, Giáo dục mầm non được chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực. Đảm bảo tuyệt đối an toàn, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần đối với trẻ; huy động tối đa trẻ đến trường để góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, đạt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi bền vững. Với Giáo dục tiểu học, đảm bảo 100% học sinh được giáo dục kỷ năng phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước. Nhưng cơ sở giáo dục đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên và nhu cầu của cha mẹ học sinh, có thể lựa chọn môn thể thao tự chọn là môn bơi cho lớp 4 và lớp 5. Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo; giáo dục kỹ năng sống, các mô hình câu lạc bộ, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; phát triển các loại hình thư viện thân thiện; phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh nhằm phát triển năng lực phẩm chất người học; tiếp tục chỉ đạo phát triển quy mô dạy học 2 buổi/ngày phù hợp với điều kiện vùng miền. Triển khai giao dục STEM. Tiếp tục mở rộng quy mô dạy học ngoại ngữ theo chương trình hệ phổ thông 10 năm.

Với Giáo dục trung học: Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng tự chủ, đổi mới, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; duy trì nâng cao chất lượng PCGD THCS; tăng cường công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Triển khai giao dục STEM. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ phương pháp dạy học, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy - học. Tăng cường các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trung học, đổi mới dạy học ngoại ngữ, tiếp cận các chương trình giáo dục tiên tiến để tạo cơ hội du học cho học sinh của tỉnh sau tốt nghiệp THCS và THPT. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài trường; đảm bảo quyền lợi chính đáng của học sinh. Quan tâm tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Với Giáo dục thường xuyên: Bảo đảm cơ hội học tập cho mọi người, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, các đối tượng chính sách được học tập nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục duy trì bền vững công tác PCGD, xóa mù chữ. Quản lý chặt chẽ các lớp vừa học vừa làm, các lớp đào tạo từ xa; hoạt động của các trung tâm đào tạo tin học, ngoại ngữ. Củng cố mô hình vừa dạy văn hoá vừa dạy nghề trong các TTGDTX; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khoá tại các cơ sở giáo dục. Tăng cường quản lí Nhà nước đối với các tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học; nâng cao chất lượng đào tạo liên thông, liên kết trên địa bàn tỉnh Nghệ An.  Phối hợp với các ngành chức năng, tập trung công tác tham mưu quản lý nhà nước trên địa bàn đối với các hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp. Giáo dục miền núi, dân tộc tiếp tục được xác định tập trung chỉ đạo thông qua các giải pháp tích cực phù hợp với vùng miền để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh các huyện miền núi.

  Nguyễn Trọng Hoàn


Tác giả: Nguyễn Trọng Hoàn