A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

Với chủ đề đã được Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An xác định tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI - nhiệm kỳ 2020-2025 là: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương; dây dựng Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trong sạch vững mạnh; sớm thực hiện thành công đổi mới căn bản toàn diện diaos dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nhiệm kỳ 2015 2020, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có 80  đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù Đảng bộ có nhiều thay đổi về cán bộ chủ chốt, sắp xếp lại tổ chức gắn với phân công nhiệm vụ các phòng ban nhưng hoạt động của đơn vị vẫn ổn định và có nhiều khởi sắc. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên, chất lượng giáo dục học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, khu vực tiếp tục được giữ vững, Nghệ An tiếp tục là địa phương thuộc tốp đầu của cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Công tác xây dựng  trường đạt Chuẩn quốc gia tất cả các cấp học được quan tâm chỉ đạo. Từ 2015 đến kết thúc năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra và đã đề nghị công nhận mới 157 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn tỉnh là 1104, tỉ lệ 72,68% (chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020 là 70%). Công tác quản lí nhà nước đối với các trung tâm tin học, ngoại ngữ; tư vấn du học; kỹ năng sống có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động nghiên cứu khoa học và viết SKKN được tiếp tục quan tâm. Từ năm 2015 đến năm 2019, có 2874 SKKN gửi về HĐKH cấp ngành xét, trong đó có 1765 SKKN được công nhận SKKN cấp tỉnh (tăng hơn 174 SKKN so với nhiệm kỳ trước). 

 
Không khí trước Đại hội Đảng bộ Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở GD&ĐT Nghệ An đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn; Đảng bộ đã lãnh đạo việc tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để  phục vụ công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo với 7 Nghị quyết, 2 Đề án, 12 Kế hoạch, 23 Quyết định và 6 Chỉ thị Trong đó, đặc biệt là các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai Chương trình hành động 33-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trên lĩnh vực chuyên môn, ngành đã triển khai thực hiện tốt Quy hoạch, Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo. Vì vậy, tính đến tháng 3/202 0, toàn ngành đã giảm 47 đơn vị sự nghiệp công lập  với 3 trường mầm non, 19 trường Tiểu học, 12 trường THCS, 1 Ban Quản lý dự án  và 12 trung tâm GDTX, giảm 75  điểm trường lẻ. Đây cũng là nhiệm kỳ mà toàn ngành đã tập trung để thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Để làm tốt điều này, ngành chú trọng xây dựng các mô hình thực hiện đổi mới, tham mưu xây dựng và triển khai thí điểm mô hình trường trung học trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2019- 2023 tại 14 trường THCS và THPT. Triển khai nghiêm túc, khoa học và đạt hiệu quả các mô hình giáo dục trường học mới ở tiểu học và trung học cơ sở,  các chương trình dự án SEQAP, VVOB. Đồng thời, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá ở giáo dục phổ thông, trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và xem đây là là tiền đề để đúc rút kinh nghiệm trong việc triển khai và bắt đầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021.

Để tạo nền tảng vững chắc cho quá trình đổi mới giáo dục, ngành đã tập trung lãnh đạo thực hiện xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và tập trung thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Hiện, ngành giáo dục là một trong những ngành đi đầu trong việc tinh giản với việc đã giảm gần 2000 chỉ tiêu số người làm việc; tính riêng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT đã tinh giảm 174 tổ trưởng và 73 tổ phó chuyên môn, giảm 71 tổ trưởng và 54 tổ phó tổ văn phòng; giảm 47 cấp trưởng và giảm 13 cấp phó.

Nhìn lại 5 năm thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thẳng thắn nhìn vào những kết quả đã đạt được, những khó khăn, thách thức và những kinh nghiệm trong quá trình triển khai. Theo đó, trong nhiệm kỳ đã qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo được sự chuyển biến quan trọng và toàn diện trên mọi lĩnh vực, trọng tâm là lãnh đạo trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính tri, tư tưởng và công tác xây dựng Đảng.  Đảng bộ  cũng đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để nắm bắt tình hình thực tiễn và tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc trong giáo dục, giúp các chi bộ định hướng giải quyết đúng và tạo sự đột phá quan trọng. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên, nhiều năm liền được Đảng bộ Khối công nhận là Đảng bộ vững mạnh, vị thế của Đảng bộ Sở được nâng lên rõ rệt.

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của đảng bộ đạt được những thành quả quan trọng, rút ra một số bài học kinh nghiệm sâu sắc như: Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc phải luôn bám sát chủ trương, chính sách, đường lối của đảng, pháp luật, nhà nước kịp thời và cụ thể hóa bằng hành động thực tiễn gắn với nhiệm vụ của cơ quan, chi bộ, phòng, ban để thực hiện có hiệu quả tốt nhất. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, nhất trí cao trong đảng ủy, cơ quan cả trong tư tưởng và hành động. Cán bộ, đảng viên, công chức phải gương mẫu trong công việc, tác phong sinh hoạt, trong cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phải quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đảng, đặc biệt phải thường xuyên chăm lo công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán hộ đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có năng lực, phẩm chất, đạo đức và uy tín, gương mẫu. Đảng viên phải có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết.

Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Đảng ủy, của cơ quan. Trong công việc luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê; giữ gìn kỷ luật kỷ cương nề nếp trong đảng. Đặc biệt chú ý đến sự nêu gương và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ đến từng chi bộ, các cơ sở giáo dục để nắm bắt tình hình và có định hướng kịp thời dư luận; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, làm tốt công tác phát triển đảng, tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo được sự chuyển biến quan trọng và toàn diện trên mọi lĩnh vực, trọng tâm là lãnh đạo trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính tri, tư tưởng và công tác xây dựng Đảng; Đảng bộ đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để nắm bắt tình hình thực tiễn và tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc trong giáo dục, giúp các chi bộ định hướng giải quyết đúng và tạo sự đột phá quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên; Đảng bộ rất quan tâm đến chất lượng sinh hoạt của từng chi bộ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt đảng, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong sinh hoạt đảng; Công tác phát triển đảng được chú trọng kịp thời, số đảng viên kết nạp đảng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng; Đảng bộ đã đề ra nhiều giải pháp tích cực trong nhiệm kỳ, nhiều năm liền được Đảng bộ Khối công nhận là Đảng bộ vững mạnh, vị thế của Đảng bộ Sở được nâng lên rõ rệt.

Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo xác định tiếp tục lãnh đạo quán triệt và cụ thể hóa các quan điểm cơ bản Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH TW khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện đúng tiến độ Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018; Mô hình trường trọng điểm chất lượng cao, tiếp cận chuẩn, khu vực và quốc tế; Xây dựng môi trường dạy học ngoại ngữ, nâng cao chất lượng học ngoại ngữ cho học sinh, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao; Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tập trung thúc đẩy giáo dục miền núi, vùng khó. Đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của ngành và phong trào thi đua; thực hiện đổi mới, sáng tạo đảm bảo có hiệu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Những kinh nghiệm, thành công đã đạt được cũng là tiền đề thuận lợi cho ngành bước vào nhiệm kỳ mới (2020 – 2025). Tại Đại hội lần thứ XVI lần này, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới, sáng tạo hoạt động, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, ngành sẽ tiếp tục tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý để thực hiện chương trình giáo dục Phổ thông năm 2018. Phối hợp với các huyện, thị để rà soát sắp xếp các điểm trường, xây dựng các trường tiểu học bán trú nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh miền núi. Đây cũng là cơ sở để tăng cường, đẩy mạnh chất lượng giáo dục miền núi nhằm xích lại khoảng cách giữa giáo dục miền núi và miền xuôi, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh nhà, góp phần nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện mô hình 14 trường trọng tâm chất lượng cao để làm đầu tàu lan tỏa cho các vùng miền để từng bước xây dựng các trường phổ thông tiên tiến theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả mô hìnhphòng giúp phòng”, “trường giúp trường” và phong trào xây dựng trường học xanh, sạch, đep, an toàn thân thiện.

 Nguyễn Trọng Hoàn