A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân đội nhân dân Việt Nam 75 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và trưởng thành

Được thành lập năm 1944, đến nay Quân đội nhân dân Việt Nam đã trải qua 75 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và trưởng thành. 75 năm qua, Quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, đã lập nên nhiều chiến công hiển hách. Ngày nay, trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0, Quân đội ta đã và đang xây dựng lực lượng “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống an lành của nhân dân.

     Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, tại khu rừng nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập do đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách. Đội gồm 34 chiến sĩ, đồng chí Hoàng Sâm làm Đội trưởng; đồng chí Xích Thắng làm Chính trị viên.

      Ngay sau khi thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đã ra quân trận đầu thắng lợi vẻ vang, diệt gọn 2 đồn Phai Khắt (25/12), Nà Ngần (26/12). Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân cùng các đơn vị Cứu quốc quân, các đội du kích tiếp tục lập nên nhiều chiến công, đến ngày 15/5/1945 phát triển thành Việt Nam giải phóng quân, cùng nhân dân cả nước tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công, Đội được đổi tên thành Vệ Quốc quân; năm 1946 đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam; năm 1950 đổi tên thành Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

     Trải qua chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), quân đội ta đã quán triệt đường lối kháng chiến của Đảng là toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, kết hợp sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đã lập nên những chiến công vang dội, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu”.

     Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975). Để đáp ứng nhiệm vụ cách mạng, Quân đội ta bước vào xây dựng kế hoạch quân sự 5 năm lần thứ nhất (1955-1960), từ lực lượng chủ yếu là bộ binh, đã trở thành quân đội chính quy, gồm Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân; 5 năm lần thứ hai (1961-1965), Quân đội ta đã nâng cao một bước rõ rệt về sức mạnh chiến đấu. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Quân đội ta đã cùng toàn dân đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975 lịch sử. Thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thu giang sơn về một mối, thống nhất hai miền Nam, Bắc là một trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thế kỷ XX.

 

Một buổi huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 12 – BTM - Quân khu IV .( Ảnh: Đinh Nho Sáng)

    Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - 2019), QĐND Việt Nam đã tích cực tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, cùng toàn dân đánh thắng hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia; tham mưu cho Đảng và Nhà nước đề ra đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống phức tạp; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm ổn định chính trị-xã hội. Thường xuyên duy trì và thực hiện tốt các chế độ sẵn sàng chiến đấu; kiên quyết đấu tranh phòng chống và làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch. Trong thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế đã đạt được những thành tựu mới trên tất cả các lĩnh vực. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị, góp phần củng cố và tăng cường tiềm lực Quốc phòng- An ninh; phát triển kinh tế-xã hội; giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

      Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta đã xây đắp nên truyền thống quý báu: Trung thành vô hạn với Tổ quốc VNXHCN, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; quyết chiến, quyết thắng, biết đánh và biết thắng; gắn bó máu thịt với Nhân dân, Quân với dân một ý chí; đoàn kết nội bộ, cán bộ, chiến sĩ bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, thương yêu giúp đỡ nhau, trên dưới đồng lòng thống nhất ý chí và hành động; kỷ luật tự giác, nghiêm minh; độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng Quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng và bảo vệ của công; lối sống trong sạch, lành mạnh, có văn hóa, trung thực, khiêm tốn, giản dị, lạc quan; luôn luôn nêu cao tinh thần ham học, cầu tiến bộ, nhạy cảm, tinh tế trong cuộc sống; đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình.

          Ngày nay, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, những truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục được giữ gìn và phát huy. Đại hội XII của Đảng đã xác định “Xây dựng QĐND, Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số Quân chủng, Binh chủng, lực lượng vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân”. Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, QĐND Việt Nam đã và đang tìm tòi, đề xuất những giải pháp mang tính khả thi, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa; tiếp tục xây dựng QĐND Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động ứng phó với sự tác động đa chiều của quá trình hội nhập quốc tế, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhất là Ngoại ngữ, Tin học cho đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là sỹ quan cao cấp. Tich cực, chủ động đầu tư mua sắm VKTBKT, ứng dụng những thành tựu KHCN vào quá trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; Đẩy mạnh hội nhập vào nền quốc phòng khu vực và thế giới, nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống và truyền thống có thể xẩy ra, tạo điều kiện cho quốc phòng nước ta tham gia tích cực, có trách nhiệm với khu vực và thế giới đòi hỏi trình độ cao, quy mô lớn, tốc độ nhanh. Đảng và Nhà nước ta chủ trương  tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng QĐND Việt Nam. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND Việt Nam. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy các cấp trong quân đội vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống an lành của nhân dân, thực sự xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ kính yêu: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

                                                                                Nguyễn Thị Tuất

 


Tác giả: Nguyễn Thị Tuất