A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mới về Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ năm 2020

Ngày 20/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BGDDT Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là Thông tư 22)

Thông tư 22 thay thế Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non; Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26 tháng 11 năm 2012 ban hành điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Giám đốc Sở Thái Văn Thành phát biểu tại lễ tổng kết Hội thi GVDG tỉnh cấp THPT năm 2019 (Ảnh minh họa: Nguyễn Trọng)

 

Thông tư 22 có hiệu lực từ ngày 12/02/2020. Theo Thông tư này, Hội thi giáo viên day giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi sẽ có nhiều điểm mới. Cụ thể:

- Quy định cụ thể nguyên tắc của Hội thi đó là: Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên, không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường và cấp huyện được tổ chức theo chu kỳ 02 năm một lần (hiện nay cấp trường là mỗi năm một lần), Hội thi cấp tỉnh được tổ chức theo chu kỳ 04 năm một lần. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường và cấp huyện được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận. Với danh hiệu cấp tỉnh được bảo lưu trong thời hạn 03 năm tiếp theo của năm được công nhận.

- Bỏ việc tổ chức Liên hoan giáo viên dạy giỏi toàn quốc với cả cấp mầm non, phổ thông (Tiểu học; THCS; THPT; trường phổ thông có nhiều cấp học; phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; THPT chuyên).

- Phần thi thực hành giáo viên dạy giỏi, giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi (hiện hành là trước ít nhất 01 tuần).

- Nội dung thi  giáo viên dạy giỏi gồm thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em (với bậc học mầm non); Thực hành dạy một tiết và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy (với bậc học phổ thông).

hủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Tử Phương trao Bằng khen của Liên đoàn cho các cá nhân xuất sắt 
tại Hội thi GV Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh năm 2019

 

- Nội dung thi giáo viên chủ nhiệm giỏi gồm:

+ Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi; tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi phải được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số học sinh/trẻ em của nhóm, lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi.

+ Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lương trình bày biệp pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng được dùng để đăng ký thi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

- Kết quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành. Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi có trách nhiệm dạy lại tiết dạy, hoạt động giáo dục và báo cáo biện pháp đã tham gia Hội thi trong phạm vi cấp trường, liên trường trên địa bàn để chia sẻ những kinh nghiệm vận dụng hiệu quả trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em và trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp.

- Các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có thể vận dụng Quy định này để tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phù họp với thực tế tại cơ sở giáo dục và địa phương.

Hy vọng rằng, với các quy định mới, Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông sẽ mang lại không khí mới, không tạo áp lực cho giáo viên, đồng thời qua các Hội thi sẽ phát hiện, công nhận, tôn vinh được nhiều giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi có chất lượng, từ đó nhân rộng, lan tỏa các điểm hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục mới của mỗi địa phương và của toàn ngành.

Nguyễn Trọng Bé


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Trọng Bé