A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở GD&ĐT cho phép các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm kỹ năng sống.., hoạt động trở lại

Ngày 06/10, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản cho phép các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, trung tâm tư vấn du học hoạt động trở lại , chuyển trạng thái dạy học trực tiếp.

Cho đến thời điểm này, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An về cơ bản đã được khống chế, để tạo điều kiện và đáp ứng nhu cầu học tập của các học viên. Sở GD&ĐT đã cho phép các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, trung tâm tư vấn du học hoạt động trở lại khi các cơ sở giáo dục phổ thông đóng trên địa bàn chuyển sang trạng thái dạy học trực tiếp.

Trung tâm Anh Ngữ AMA Vinh trong một buổi giảng dạy

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho học viên và cán bộ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tổ chức hoạt động trở lại tổ chức ký cam kết với phụ huynh việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ tiêu chí của ngành GD&ĐT Nghệ An về trường học an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định s 285/QĐ-SGD&ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; thực hiện việc giãn cách không bố trí quá 25 học viên/lớp.    

Nếu trên địa bàn xuất hiện các tình huống bất thường về dịch bệnh, Giám đốc các trung tâm chủ động xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 các huyện, thành, thị để được hướng dẫn, quyết định về việc hoạt động. Người đứng đầu các trung tâm chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo giao các phòng ban chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo, theo phân cấp quản lý và chức năng nhiệm vụ, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trung tâm tư vấn du học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình giảng dạy, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, xử lý kịp thời khi có các tình huống bất thường xẩy ra.

                                                                                      Nguyễn Trọng Hoàn