A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở GD&ĐT họp các thành viên Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ

Thực hiện Chương trình công tháng 10, sáng ngày 14, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Văn Thành, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở, Sở Giáo dục và Đào tạo đã họp các thành viên Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ cấp tỉnh, để triển khai công việc liên quan, chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT về kiểm tra công nhận tỉnh Nghệ An đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Phổ cập- xóa mù chữ đã đánh giá cao công tác PCGD-XMC trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những năm qua; Công tác PCGD-XMC luôn được các địa phương quan tâm thực hiện. Tuy nhiên qua kiểm tra, cá biệt vẫn còn có địa phương số liệu phổ cập chưa có sự thống nhất hoàn toàn giữa phần mềm dữ liệu của Bộ GD&ĐT và số liệu tại địa phương, nên tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã đề nghị trong tổ chức tập huấn và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn cập nhật chính xác dữ liệu PCGD, XMC năm 2019 lên phần mềm ESCI của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời rà soát, chỉnh sửa thông tin, dữ liệu trên phần mềm của Bộ và số liệu trong bảng, biểu của hồ sơ công nhận PCGD, XMC năm 2019 để đảm bảo trùng khớp với nhau, theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 24/03/2014 về phổ cập giáo dục - xoá mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/03/2016 của Bộ GDĐT rà soát đối chiếu, bổ sung cập nhật các số liệu có liên quan đến các chỉ số để đánh giá và công nhận kết quả PCGD, XMC đảm bảo chính xác.

 Toàn cảnh buổi làm việc 

Theo đó, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu mỗi huyện, thành, thị lập một tổ công tác để hỗ trợ, tư vấn việc lập hồ sơ, rà soát dữ liệu và xây dựng báo cáo cho các xã. Thống nhất xây dựng Báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện, kết quả PCGD, XMC, từ cấp xã và cấp huyện.

                                                                            Nguyễn Trọng Hoàn