A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở GD&ĐT họp Tổ triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An…”

Ngày 7/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT đã họp Tổ triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Với mục đích đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục, tiếp tục triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc; tăng cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong thời kỳ mở rộng giao lưu, hợp tác, hội nhập quốc tế, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng; tạo nền tảng để đến năm 2025 có thể tiến hành phổ cập ngoại ngữ cho giáo dục phổ thông ở Nghệ An.

Để triển khai thực hiện Đề án kịp thời đúng theo yêu cầu, các nội dung được phân công cụ thể cho từng thành viên, trong đó các nội dung được xác định như: Xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác truyền thông về dạy và học ngoại ngữ, phát động phong trào học ngoại ngữ và xây dựng môi trường thuận lợi cho dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2026-2030.  

Toàn cảnh Hội nghị

Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau để phổ biến sâu rộng đến toàn xã hội, đặc biệt đến cán bộ quản lý, các nhà giáo, học sinh, phụ huynh về lợi ích, tầm quan trọng của việc dạy và học ngoại ngữ đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Quảng bá, thúc đẩy những mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong dạy và học ngoại ngữ

Tập trung tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ ưu tiên trong tuyển sinh các cấp học, ngành học, đối với người học đạt được chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế tương ứng với yêu cầu của bậc học hoặc đạt kết quả cao trong các kỳ thi ngoại ngữ cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế… Ban hành các quy định, cơ chế để các cơ sở giáo dục tự chủ trong việc phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ tổ chức các chương trình giáo dục tăng cường trong nhà trường theo hướng đảm bảo chất lượng, cam kết chuẩn đầu ra và sự tự nguyện của người học/phụ huynh; tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác, thu hút đầu tư xây dựng các trường quốc tế, trung tâm ngoại ngữ quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai chương trình tăng cường ngoại ngữ và chương trình ngoại ngữ tăng thêm như tiếng Anh bổ trợ, dạy học môn Toán và các môn KHTN bằng tiếng Anh, dạy học các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ. Tổ chức thẩm định chương trình, tài liệu; kiểm tra giám sát việc triển khai chương trình tăng cường ngoại ngữ và và chương trình ngoại ngữ tăng thêm như tiếng Anh bổ trợ, tăng cường, dạy học môn Toán và các môn KHTN bằng tiếng Anh, dạy học các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án.

                                                                                           Nguyễn Trọng Hoàn