A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở GD&ĐT làm việc với Đoàn kiểm tra về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Chiều ngày 29/5, tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn kiểm tra của Tỉnh uỷ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) tại Sở Giáo dục và Đào tạo, đã tổ chức công bố Dự thảo kết luận kiểm tra. Chiều ngày 29/5, tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn kiểm tra của Tỉnh uỷ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) tại Sở Giáo dục và Đào tạo, đã tổ chức công bố Dự thảo kết luận kiểm tra.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra và các thành viên trong Đoàn kiểm tra. Về phía Sở GD&ĐT có đồng chí Thái Văn Thành, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở và các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng ban liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ Sở Ngành GD&ĐT.

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau một thời gian trực tiếp kiểm tra tại Cơ quan Văn phòng Sở và một số đơn vị trực thuộc Sở, hôm nay Đoàn kiểm tra đã hoàn chỉnh Dự thảo kết quả kiểm tra; thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi đã báo cáo Dự thảo Kết luận. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao các kết quả đạt được của ngành GD&ĐT trong công tác thực hiện Quy chế dân, như việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 10-CT/TW, Kết luận 65-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị định 04/CP của Chính phủ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó nhận thức về QCDC của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên được nâng lên.

Sau khi triển khai các văn bản của cấp trên, Sở GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 02 Chỉ thị, 05 kế hoạch để chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước trong ngành giáo dục. Chỉ đạo hội nghị cán bộ công chức đầu năm đạt kết quả, đúng thời gian quy định, kiện toàn ban thanh tra nhân dân, xây dựng và bổ sung hệ thống quy chế nội bộ trong cơ quan kịp thời...

Sở GD&ĐT đã niêm yết và công khia kịp thời các quy trình, trình tự thủ tục hành chính theo quy định. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác quản lý tài sản, tài chính được thực hiện nghiêm túc chặt chẽ; việc mua sắm phương tiện, tài sản được công khai minh bạch. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh) đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại cơ quan. 

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, như việc xây dựng các điểm sáng về thực hiện QCDC, nội dung chưa cụ thể, việc nhân rộng điểm sáng trong toàn ngành còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản về thực hiện Quy chế dân chủ ở một số đơn vị cơ sở chưa thường xuyên, chưa sâu rộng…

Để thực hiện tốt công tác Quy chế dân chủ cơ sở tại ngành GD&ĐT; Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu, đồng thời tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản, chỉ thị của cấp trên liên quan đến công tác Quy chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan và trong toàn ngành và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập trung xây dựng điểm sáng về thực hiện QCDC ở cơ sở ở ngành Giáo dục.

                                                                          Nguyễn Trọng Hoàn