A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở GD&ĐT Nghệ An: Nhìn lại một số thay đổi trong công tác chỉ đạo chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2019

Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An (GD&ĐT) đã ban hành Quyết định số 608/QĐ-GD&ĐT về việc công nhận Sáng kiến kinh nghiệm năm 2019. Theo đó, năm nay toàn tỉnh có 724 sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) được các đơn vị khối trực thuộc xét chọn tham gia dự đánh giá, xếp loại cấp Cơ sở. Theo kết quả sau 3 lần chấm (có một số SKKN chấm vòng 3) có 482 SKKN được xếp loại, chiếm 66,6%: Trong đó có 58 SKKN xếp loại A, chiếm 8,0%; 424 SKKN xếp loại B, chiếm 58,6% (Năm học 2017-2018 có 426 SKKN được các đơn vị khối trực thuộc xét chọn tham gia dự đánh giá, xếp loại cấp Cơ sở; có 259 SKKN được xếp loại, chiếm tỷ lệ 61%: Trong đó có 77 SKKN xếp loại A, 182 SKKN xếp loại B).

So với năm 2018, năm nay, số SKKN nộp về Hội đồng chấm nhiều hơn  (724/426). Điều này cũng phù hợp với Hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT tại Công văn số 766 ngày 10/5/2019. Trong đó nêu rõ: Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được quy định tại Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP nêu tiêu chuẩn: “Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị” và “các thành tích thay thế cho sáng kiến cấp cơ sở được quy định theo Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT trước đây dùng để xét Chiến sĩ thi đua cơ sở nay đã bị bãi bỏ. Vì vậy, ngoài các tiêu chuẩn trên, các đơn vị không dùng các điều kiện thay thế như trước đây, kể cả với cán bộ quản lý, để xét chiến sĩ thi đua cơ sở”

Để chỉ đạo tốt công tác thẩm định, đánh giá, xếp loại SKKN, trước đó, ngày 22/4/2019 Giám đốc Sở GD&ĐT đã thành lập Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Cơ sở năm 2019. Việc thẩm định, đánh giá, xếp loại SKKN cấp Cơ sở năm nay đã được Lãnh đạo Sở, chỉ đạo phòng chuyên môn phụ trách chuẩn bị kỹ các văn bản hướng dẫn gửi đến các cơ sở giáo dục từ sớm, trong đó đã yêu cầu cụ thể về hồ sơ, thời gian nộp về Sở GD&ĐT.

Ngay sau khi lựa chọn danh sách giám khảo cho các lĩnh vực tham gia chấm và ra Quyết định thành lập Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Cơ sở năm 2019, Chủ tịch Hội đồng đã có hướng dẫn gửi cho tất cả các thành viên Ban giám khảo, trong đó thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo chấm SKKN một cách khoa học, chính xác, khách quan, công tâm và lựa chọn được các “sáng kiến” mới, có hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý giáo dục, chỉ đạo chuyên môn, giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với thực tế tại đơn vị, địa phương. Hướng dẫn đã nêu cụ thể 6 điểm lưu ý về quy trình chấm, các tiêu chí cho điểm, đánh giá tính thực tiễn…, đối với các giám khảo. Chủ tịch Hội đồng chấm SKKN cấp Cơ sở đã thống nhất việc thực hiện quy trình, nội dung, cách đánh giá, chấm điểm thực hiện theo Công văn số 2082/GD&ĐT-GDCN&GDTX ngày 13/10/2017 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn hoạt động SKKN. Tuy nhiên điều chỉnh việc SKKN được công nhận phải có tổng điểm 3 tiêu chí đạt từ 50 điểm trở lên và không có tiêu chí nào 0 điểm để phù hợp với Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành quy định công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 Mặc dù số điểm cả 3 tiêu chí có hạ hơn 20 điểm để được công nhận so với năm 2018 nhưng tỉ lệ số SKKN được công nhận năm nay vẫn tương đương so với năm 2018 (66,6%/61,0%). Điều đó chứng tỏ quá trình thực hiện quy trình chấm 2 vòng độc lập; sự tận tâm, chính xác, khách quan, trung thực của đội ngũ giám khảo thuộc các lĩnh vực. Những SKKN đã được công nhận cấp cơ sở, cấp tỉnh hàng năm, lãnh đạo Sở yêu cầu các đơn vị triển khai phổ biến, áp dụng và nhân rộng trong các cơ sở giáo dục. Các đơn vị có thể phổ biến, áp dụng nội dung các SKKN ở đơn vị và ở Sở theo các hình thức sau:

  - Tổ chức hội thảo theo các chuyên đề của các SKKN;

  - Tổ chức báo cáo, trao đổi thảo luận trong nhóm, tổ chuyên môn, trong trường, cụm trường, trong toàn huyện;

  - Tổ chức thử nghiệm các biện pháp quản lý, các phương pháp dạy học... mà nội dung các SKKN đề cập.

Những SKKN được công nhận các cấp phải được lưu trữ tại lâu dài tại thư viện nhà trường, được dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Để nhân rộng phong trào đúc kết SKKN trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời phổ biến những bài học được đúc kết trong các SKKN đã được xếp loại, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục, đồng thời rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn nữa công tác đúc rút SKKN cho cán bộ, giáo viên trong năm học 2019 - 2020 và những năm tiếp theo có hiệu quả thiết thực, Chủ tịch Hội đồng sẽ quyết định việc đăng tải các SKKN loại A năm 2019, sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, làm tài liệu tham khảo và áp dụng vào thực tiễn cho cán bộ giáo viên trong toàn ngành.

                                                                 Nguyễn Văn Khoa- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT


Tác giả: Nguyễn Văn Khoa