A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

Cách mạng công nghệ 4.0 với những bước đột phá của công nghệ số, đòi hỏi phải cải cách nền hành chính một cách toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Nắm bắt xu thế đó, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nói chung, Hệ thống quản lý văn bản điện tử nói riêng vào thực tiễn triển khai nhiệm vụ.

Ngay đầu giờ các buổi làm việc,Văn thư của Sở Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện công việc: tiếp nhận công văn đến đi, ghi sổ…; sau đó phân loại, chuyển công văn đi các đơn vị ngoài Sở hoặc đến các phòng liên quan theo sự phân công của lãnh đạo Sở, lưu văn bản đúng quy định…

Các bước công việc nếu chỉ được thực hiện thủ công, sẽ tốn nhiều thời gian, nhân lực. Với số lượng công văn, giấy tờ lớn sẽ thực sự không dễ dàng, hơn nữa việc tra cứu lại văn bản giấy tờ đã lưu trữ cũng gặp nhiều khó khăn.

Hạn chế này đã được ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khắc phục từ năm 2005, khi triển khai rộng rãi ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngành và triển khai hệ thống  phần mềm “Quản lý Công văn” đến nay là Hệ thống quản lý văn bản dùng chung VNPT-ioffice thực hiện quản lý văn bản đi và đến, điều hành nội bộ thông qua mạng kết nối giữa các phòng, ban thuộc Sở và giữa Sở với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở.Văn bản sau khi tiếp nhận sẽ được văn thư chuyển thông qua mạng nội bộ tới các phòng chuyên môn để nắm bắt và triển khai thực hiện. Cũng như vậy, các văn bản chỉ đạo điều hành trong toàn ngành cũng được xử lý, lưu chuyển phần lớn thông qua kết nối mạng nội bộ.

Thông qua đó đã đẩy nhanh lưu thông văn bản chỉ đạo, xử lý thông tin, ký số văn bản điện tử… giảm dần việc phát hành văn bản giấy, kiểm soát được quá trình tiếp nhận và xử lý văn bản. Chính vì vậy, việc triển khai Hệ thống quản lý văn bản mang lại hiệu quả thực tiễn và là một bước đi có tính đột phá trong cải cách hành chính ở ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

 

Yếu tố then chốt trong đột phá cải cách hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo NghệAn từ nhận thức, sớm chọn giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả hành chính công. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An từng bước đổi mới, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với mục đích chuẩn hóa cải cách hành chính, Sở đã thường xuyên chủ động rà soát Bộ thủ tục hành chính gồm 92 thủ tục thuộc thẩm quyền theo phân cấp, niêm yết công khai danh mục tại Bộ phận một cửa và cổng thông tin điện tử của ngành, tạo điều kiện cho tổ chức, người dân dễ tiếp cận và thực hiện. Thống kê đến nay, có 52 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 42 thủ tục trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, 5 thủ tục trong lĩnh vực quy chế, tuyển sinh và 3 thủ tục thuộc lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ và 02 thủ tục xét tặng Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Đến nay, hệ thống một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được áp dụng 52 thủ tục, mức độ 4 là 01 thủ tục (lĩnh vực tuyển sinh).

Nhờ đó, các giao dịch hành chính đều được bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật, bảo đảm về tiến độ thời gian, số lượng, chất lượng và sự minh bạch trong quá trình tiếp nhận, giải quyết yêu cầu về cải cách hành chính. Các cá nhân, tổ chức có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo không những tiết kiệm thời gian đi lại mà còn có thể giám sát tiến độ, chất lượng giải quyết của Sở, bảo đảm sự hài lòng của người dân và tổ chức.

Qua 9 tháng đầu năm 2020, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở đã tiếp nhận và giải quyết 32835 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có tới hơn 32000 hồ sơ (tuyển sinh) được tiếp nhận qua hệ thống công trực tuyến mức độ 4.

 

Một trong những nhiệm vụ, mục tiêu trong công tác CCHC Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho những năm tiếp theo là tăng cường phát triển ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, trong hoạt động dạy và học. Khai thác hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản Ioffice được xử lý trên môi trường điện tử, nhanh gọn và chính xác. Hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao.Bên cạnh đó, thực tế triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 cùng việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính thực thi công vụ, nêu cao vai trò người đứng đầu cũng nhận về sự đồng tình, hưởng ứng từ tập thể.

Đến nay, đã có gần 900 cá nhân của 90 đơn vị giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và  100& cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện xử lý, gửi, nhận văn bản trên Hệ thống Quản lý văn bản Ioffice. Việc triển khai rộng rãi tới các trường học tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian tiếp nhận, chuyển giao văn bản, hình thành trục liên thông điện tử giữa các cấp. Nhờ đó, mọi thông tin, kế hoạch đều triển khai kịp thời, bảo đảm hoạt động của các nhà trường đi đúng hướng.

Năm học 2020-2021 đã khởi đầu. Đây cũng là một năm đầu tiên Chương trình giáo dục phổ thông mớiđược triển khai bắt đầu từ lớp 1;ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tiếp tục đề ra mục tiêu vừa triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục của tỉnh nhà, vừa bảo đảm thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, hay còn được cho là mục tiêu kép: "Vừa dạy tốt học tốt, vừa phòng chống dịch an toàn". Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới theo Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Bằng những cách làm hiệu quả, thống nhất và tập trung cao cho công tác cải cách hành chính theo hướng rút gọn thủ tục và hiện đại hóa nền hành chính, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đang thể hiện hướng đi đúng, phù hợp với chỉ đạo của chính phủ cũng như của ngành, của tỉnh về cải cách hành chính, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thànhmột tỉnh thông minh, chính phủ điện tử, kiến tạo và phục vụ.

Nguyễn Đình Thái

   


Tác giả: Nguyễn Đình Thái