A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh Nghệ An, công nhận 140 sáng kiến cấp tỉnh năm 2019 thuộc Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Ngày 20/2/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc công nhận 140 sáng kiến cấp tỉnh năm 2019, thuộc Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. 

 

Một tiết học tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Kỳ Sơn 

Theo đó trong 140 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh được công nhận năm 2019 lần này, ở lĩnh vực Quản lý giáo dục và đào tạo có 36 sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) được công nhận ; Lĩnh vực Toán- Tin có 15 SKKN; Lĩnh vực Vật lý Hóa học có 08 SKKN; Lĩnh vực Sinh học, GDCN, Mỹ thuật, Thể dục có 22 SKKN; Lĩnh vực Ngư văn , tiếng Anh có 18 SKKN; Lĩnh vực Lịch Sử, Địa Lý có 18 SKKN; Lĩnh vực Mầm non có 08 SKKN; Lĩnh vực Tiểu học có 11; Lĩnh vực Kết quả nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành có 04 SKKN được công nhận. 

                                                                      Nguyễn Trọng Hoàn


Tập tin đính kèm