A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định phân bổ 955.710 kg gạo, hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 45428/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020.

       Theo đó, đợt hỗ trợ gạo cho học sinh tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh được cấp trước ngày 15/01/2020 với số lượng 955.710 kg.

          Tại Quyết định số 45428/QĐ, UBND tỉnh giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho các UBND các huyện, thị xã có trong danh sách đảm bảo chất lượng, đầy đủ, kịp thời. Giao
Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã liên quan phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức tiếp nhận, cấp phát gạo cho các trường học trên địa bàn đảm bảo kịp thời, tiện lợi và tiết kiệm chi phí vận chuyển. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp gạo kịp thời, đúng đối tượng học sinh được hỗ trợ.

Học sinh Trường PTDT THCS Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, đang chuẩn bị bữa ăn trưa

          Kinh phí thực hiện việc xuất kho, vận chuyển, giao nhận gạo hỗ trợ thực hiện theo đúng quy định hiện hành. UBND các huyện, thị xã chủ động trích ngân sách địa phương để vận chuyển gạo cho học sinh, sau đó tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh quyết định.

                                                                                           Nguyễn Trọng Hoàn