A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh phân bổ gạo cho HS trên địa bàn tỉnh Nghệ An, học kỳ II, năm học 2020 - 2021

Ngày 05/02/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 cùa UBND tỉnh Nghệ An về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, học kỳ II năm học 2020-2021.

Theo đó, số gạo các học sinh được hưởng học kỳ II năm học 2020-2021 là 05 tháng, tổng số giao được cấp cho 12 đơn vị, báo gồm các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong và thị xã Thái Hòa.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cấp gạo đợt 1 (1.037.745 kg) của các các tháng 01,02,03, phải hoàn thành trước ngày 26/3/2021; đợt 2 (672.711 kg) của các tháng 4, 5, hoàn thành trước ngày 25/4/2021.

Qua đó, UBND tỉnh đề nghị Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho UBND các huyện, thị xã theo số gạo được cấp phát đảm bảo chất lượng kịp thời; Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện thị liên quan phối hợp với Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, tổ chức tiếp nhận, cấp phát gạo cho các trường học trên địa bàn đảm bảo kịp thời, tiện lợi và tiết kiệm chi phí vận chuyển. Trực tiếp chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc tiếp nhận, cấp gạo kịp thời, đúng đối tượng được hỗ trợ. Để tạo điều kiện cho các địa bàn khó khăn, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến trung tâm xã và các bản đối với các huyện vùng cao. Song trước mắt, UBND tỉnh yêu cầu các huyện chủ động trích ngân sách địa phương để vận chuyển gạo cho các em học sinh.

Để việc cấp phát gao được đảm bảo đúng kế hoạch, ngày 09/02/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 251 về việc tổ chức tiếp nhận, cấp phát, quản lý, sử dụng gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020 -2021. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu: Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo; tham mưu UBND huyện, thị xã ban hành Quyết định thành lập Ban tiếp nhận gạo hỗ trợ năm học 2020-2021. Thành phần Ban tiếp nhận gạo gồm: Trưởng ban là một đại diện lãnh đạo UBND huyện, Phó ban trực là một đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban viên là đại diện lãnh đạo các trường có học sinh được hưởng chế độ hỗ trợ gạo.

Học sinh Trường PTDTBT THCS Châu Phong, huyện Quỳ Châu tiếp nhận gạo

Ban tiếp nhận gạo hỗ trợ có trách nhiệm tổ chức rà soát tất cả các đối tượng học sinh được thụ hưởng đảm bảo đúng đối tượng; xây dựng kế hoạch tiếp nhận, phân bổ gạo tại địa phương; kiểm tra số lượng, chất lượng gạo khi giao nhận; phân bổ gạo kịp thời đến các nhà trường có đối tượng được thụ hưởng; lập biên bản bàn giao gạo có xác nhận của bên giao, bên nhận và đại diện lãnh đạo Ban tiếp nhận; lưu vào hồ sơ của phòng Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, quản lý, chỉ đạo và chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ minh chứng cho cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu…

 Đối với các trường Trung học phổ thông: Hiệu trưởng các trường THPT có học sinh trong diện được hưởng các chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP có trách nhiệm rà soát từng đối tượng học sinh trường mình để: đưa ra khỏi danh sách học sinh hưởng chế độ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020 đối với các đối tượng không còn đủ điều kiện theo quy định (học sinh: bỏ học, ra khỏi hộ nghèo, ra khỏi thôn bản, vùng đặc biệt khó khăn, ...); bổ sung vào danh sách các đối tượng đủ điều kiện được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP. Chủ động cung cấp danh sách học sinh được hỗ trợ gạo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và cấp phát; chịu trách nhiệm về các đối tượng và thời gian được hưởng chính sách của học sinh trường mình; kịp thời báo cáo về Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo khi có biến động số lượng học sinh thụ hưởng.

Phối hợp, giám sát, kiểm tra trong quá trình tiếp nhận gạo cho học sinh trường mình; thực hiện cấp phát và quản lý chặt chẽ việc sử dụng gạo hỗ trợ của học sinh; chịu trách nhiệm đối với các đối tượng học sinh được hưởng chế độ chính sách tại đơn vị. Lập biên bản bàn giao gạo cho các đối tượng học sinh, lưu hồ sơ bàn giao tại nhà trường; tổng hợp chế độ vận chuyển gạo trình cấp có thẩm quyền chi trả đầy đủ, kịp thời; thực hiện kịp thời các báo cáo về tình hình triển khai và kết quả tiếp nhận, phân bổ, quản lý sử dụng tại đơn vị theo đúng quy định.

                                                                                        Nguyễn Trọng Hoàn


Tác giả: Nguyễn Trọng Hoàn