HỘI CGC DIỄN CHÂU  ĐẠI HỘI IV (NHIỆM KỲ 2022-2027)

HỘI CGC DIỄN CHÂU ĐẠI HỘI IV (NHIỆM KỲ 2022-2027)

Sáng ngày 12-4-2022, tại Trung tâm hội nghị huyện Diễn Châu, Hội Cựu giáo chức huyện Diễn Châu đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 với 122 đại biểu chính thức.