Ngày hội STEM 2021 của TP Vinh: Khơi nguồn đam mê sáng tạo, lan tỏa tình yêu khoa học

1734 Lượt xem