Đấu giá bức tranh đá, Cô trò miền núi Nghệ An ủng hộ người nghèo 600 triệu

2586 Lượt xem