Cảnh báo mất an toàn từ việc tập bơi, tắm mát trên các kênh thủy lợi

3319 Lượt xem