Phóng sự: Gặp gỡ quán quân English Challenge 2019 Nguyễn Quang Minh

Gặp gỡ quán quân English Challenge 2019 Nguyễn Quang Minh