Phóng sự: Một học sinh Nghệ An giành được 4 học bổng Đại học Mỹ