Phóng sự: Ngành GD&ĐT Nghệ An- Những công việc sau bão