Phóng sự: Nghệ An hơn 96% thí sinh tham gia kỳ thi