Phóng sự về cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2019"