Phóng sự: Với khán giả NTV- Chung kết English Challenge 2019