C1D1.079 - Ngô Ngọc Minh - Búp sen xanh (Cuộc thi Đại Sứ Văn hóa đọc)

1222 Lượt xem

Người dùng Youtube truy cập vào đường link có địa chỉ sau:​​​​​​​ https://www.youtube.com/watch?v=lR0P0FCN9Zw

để bình chọn cho Clip của em Ngô Ngọc Minh - Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 

Lượt truy cập hiện tại : 49
Hôm nay : 506
Tháng 09 : 2.967.457
Năm 2022 : 7.251.051