C2D1.067 - Nguyễn Trần Gia Linh - Sống ước mơ và khát vọng (Cuộc thi Đại Sứ Văn hóa đọc)

1529 Lượt xem

Người dùng Youtube truy cập vào đường link có địa chỉ sau: https://www.youtube.com/watch?v=ljOCawcJkww

để bình chọn cho Clip của em  Nguyễn Trần Gia Linh - Trường THCS Hà Huy Tập

Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 708
Tháng 09 : 2.967.659
Năm 2022 : 7.251.253