Một số hình ảnh chăm sóc vườn hoa, cảnh quan ở các trường của huyện Kỳ Sơn

1080 Lượt xem