5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUqkN/q6hDfM0g6UN/2SnceCFc5fh8nAvGeEtAAnD1/a1
Trường học
0
0

Danh sách trường

  Trường học

  Đối với các trường sử dụng dịch vụ vnEdu sẽ được cung cấp website trường học miễn phí sau khi gửi thông tin đăng ký.
  • Để gửi yêu cầu khởi tạo website, nhấn vào nút Đăng ký website để mở Trang gửi nội dung yêu cầu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Để tìm kiếm địa chỉ Website và Phần mềm Quản trị website trường mình, thực hiện như sau:  
   • Trong cửa sổ danh sách website trường học, chọn Tỉnh/thành và Quận/huyện mà trường trực thuộc, gõ từ khóa tên trường trong ô tìm kiếm rồi bấm nút Lọc.
   • Từ danh sách kết quả bấm chuột vào tên trường cần tìm để xem nội dung thông tin nhà trường gửi đăng ký website, địa chỉ website, địa chỉ quản trị website trong cửa sổ tương ứng.

  Để đăng ký khởi tạo website của trường bạn hay bấm vào link bên dưới.

  TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.