5042354
gFgNBXjWPqIx8hH0PMtNUuQ|bfRdOfN7aTHEKj7ImYfdWrpBpm9cK1lTjjZnxPGZ
Trường THPT Bắc Yên Thành tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
0
0
.

Trường THPT Bắc Yên Thành tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng ngày 3/2, Trường THPT Bắc Yên Thành đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018).
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.JPG

    Lễ kỷ niệm 88 nămthành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, lòng yêu nước, lý tưởng, niềm tin và đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và học sinh nhà trường không ngừng nâng cao nhận thức, niềm tin về Đảng, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

     Diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ do đồng chí Nguyễn Bá Thủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày đã khẳng định những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, đặc biệt là công lao to lớn của Bác trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời thấy được những thành quả to lớn của Cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo; giúp cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường hiểu sâu sắc giá trị của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mỗi người rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực, có ích, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt của nhà trường trong nhiều năm qua.

                                                                                          Nguyễn Trọng Hoàn

Video

DIỄN ĐÀN MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM VNEDU

TrueLife @ 2013. Desktop Cloud.