Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
897/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030” 29/07/2022
2124/QĐ-UBND Quyết định của UNBD tỉnh phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 22/07/2022
13/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An 14/07/2022
14/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách được miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An 14/07/2022
15/2022/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội Đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường 14/07/2022
16/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non đã ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ 14/07/2022
17/2022/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy định mức chi cụ thể kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An 14/07/2022
482/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề án "Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ngành giáo dục Nghệ An giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" 28/02/2022
131/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" 25/02/2022
148/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An 21/02/2022
148/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An 21/02/2022
147/QĐ-UBND Đề án thí điểm xây dựng trường mầm non, trường phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 18/01/2022
03-NQ/TU Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/11/2021 của BCH Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 19/11/2021
34/2021/QĐ-TTg Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh 08/11/2021
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục phổ thông 05/11/2021
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 05/11/2021
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm học 2021-2022 05/11/2021
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực công tác năm học 2021-2022 05/11/2021
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 56
Tháng 10 : 104.466
Năm 2022 : 7.614.341