Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1729/QĐ-UBND Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022 03/06/2021
1024/QĐ-UBND Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 18/4/2021 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2021-2022 18/04/2021
691/QĐ-UBND Thông báo QĐ khen thưởng thành tích HKPĐ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, năm 2020 24/03/2021
24/2021/NĐ-CP Nghị định 24/2021/NĐ-CP Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập 23/03/2021
569/QĐ-UBND Quyết định 569/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 THPT Chuyên Phan Bội Châu, lớp 10 Phổ thông Dân tộc nội trú THPT, năm học 2021-2022 10/03/2021
31/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An 13/12/2020
33/2020/TT-BGDĐT Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT về Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương 14/10/2020
35, 36, 38/2020/BGDĐT Các thông tư 35, 36, 38/2020/TT-BGDĐT về Giáo dục Cao đẳng, Đại học 14/10/2020
34/2020/TT-BGDĐT Thông tư 34/2020/TT-BGDĐT về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học: Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái 14/10/2020
27/2020/TT-BGDĐT Thông tư mới của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học 04/09/2020
26/2020/TT-BGDĐT Thông tư mới của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh trung học 26/08/2020
1620/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An 19/08/2020
23, 25/2020/TT-BGDĐT Các Thông tư mới của Bộ GD&ĐT về Sách giáo khoa Chương trình GDPT 2018 06/08/2020
2445/QĐ-UBND Quyết định 2445/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 về việc phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” 23/07/2020
84/2020/NĐ-CP Nghị định số 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 2019 17/07/2020
102/NQ-CP Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 về giải pháp biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế 03/07/2020
71/2020/NĐ-CP Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 30/06/2020
04-05-06-07-08/2020/BGDĐT CÁC THÔNG TƯ 04, 05, 06, 07, 08 CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH TRONG THÁNG 3 NĂM 2020 30/03/2020