Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
33/2020/TT-BGDĐT Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT về Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương 14/10/2020
35, 36, 38/2020/BGDĐT Các thông tư 35, 36, 38/2020/TT-BGDĐT về Giáo dục Cao đẳng, Đại học 14/10/2020
34/2020/TT-BGDĐT Thông tư 34/2020/TT-BGDĐT về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học: Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái 14/10/2020
27/2020/TT-BGDĐT Thông tư mới của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học 04/09/2020
26/2020/TT-BGDĐT Thông tư mới của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh trung học 26/08/2020
1620/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An 19/08/2020
23, 25/2020/TT-BGDĐT Các Thông tư mới của Bộ GD&ĐT về Sách giáo khoa Chương trình GDPT 2018 06/08/2020
84/2020/NĐ-CP Nghị định số 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 2019 17/07/2020
102/NQ-CP Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 về giải pháp biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế 03/07/2020
71/2020/NĐ-CP Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 30/06/2020
04-05-06-07-08/2020/BGDĐT CÁC THÔNG TƯ 04, 05, 06, 07, 08 CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH TRONG THÁNG 3 NĂM 2020 30/03/2020
519/QĐ-BGDĐT Quyết định của Bộ GD&ĐT công bố các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019 26/02/2020
03/2020/BGDĐT Thông tư 03/2020/BGDĐT Quy định chi tiết về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 17/02/2020
01/2020/BGDĐT Thông tư số 01.2020.BGDĐT về Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 03/02/2020
54/QĐ-SGD&ĐT Quyết định ban hành quy chế quan lý bằng tốt nghiệp THCS và tố nghiệp THPT của Sở GD&ĐT Nghệ An 15/01/2020
5427/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 27/12/2019
831/UBTVQH14 Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An 17/12/2019
25/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về định mức hỗ trợ thuê khoán người nấu ăn phục vụ bán trú tại các trường mầm non công lập thuộc xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An 12/12/2019