Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, năm 2021

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, năm 2021

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp: Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 07 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/02/2021 ...