A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

BẢO HIỂM XÃ HỘI NGHỆ AN HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 14/2020/NĐ-CP CHO GIÁO VIÊN NGHỆ AN NGHỈ HƯU THEO QĐ109 VÀ QĐ86

Ngày 05/6/2020), Bảo hiểm Xã hội Nghệ An đã ban hành Công văn số 1071/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn giải quyết chế độ quy định tại Nghi định số 14/2020/NĐ-CP đối với đối tượng là giáo viên nghỉ hưu theo Quyết định 109 và Quyết định 86 của UBND tỉnh Nghệ An.

           Nội dung cụ thể như sau: …."đối với giáo viên nghỉ việc theo Quyết định số 109/2002/QĐ-UB ngày 4/12/2002 và Quyết định số 86/2007/QĐ-UB ngày 20/7/2007 của UBND tỉnh Nghệ An thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP. Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH các huyện, thị xã (sau đây gọi chung là BHXH huyện) thực hiện một số nội dung sau: 1. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP đối với nhà giáo nghỉ việc theo Quyết định số 109/2002/QĐ-UB ngày 4/12/2002 và Quyết định số 86/2007/QĐ-UB ngày 20/7/2007 của UBND tỉnh Nghệ An. Quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 716/BHXH-CĐBHXH ngày 16/4/2020 của BHXH tỉnh Nghệ An….".

          Như vậy, các giáo viên nghỉ hưu theo Quyết định 109 và Quyết định 86 có thể chủ động trực tiếp Bảo hiểm Xã hội cấp huyện để được hướng dẫn cụ thể.

Trung Hoài


Tác giả: Phạm Huy Đức