A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Báo cáo: Về quản lý thông tin bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên phổ thông và cán bộ quản cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020 - 2021 (Báo cáo TEMIS lần 2)

Báo cáo số 371/BC-SGD&ĐT ngày 07/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm