A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020"

Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An; Sở Giáo dục và Đào tạo đã  phát động, tổ chức Cuộc thi tại Công văn số 1373/SGD&ĐT-VP ngày 21 tháng 7 năm 2020.

 

Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An về Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2020”; nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện cải cách hành chính; cổ vũ, khuyến khích tinh thần xung kích, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia thực hiện cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tạo môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đề xuất các ý tưởng, sáng kiến về cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt  động có hiệu lực, hiệu quả.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát động, tổ chức Cuộc thi tại Công văn số 1373/SGD&ĐT-VP ngày 21 tháng 7 năm 2020. Theo đó, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành tham gia dự thi về “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính”; giao mỗi cơ sở giáo dục tối thiểu có 02 bài dự thi.
Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, trường học trên địa bàn; tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc nhóm tác giả, mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều ý tưởng.
Các bài dự thi gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo và sẽ được chấm sơ loại và chọn những bài dự thi có chất lượng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi để dự vòng chung kết.
Thời gian dự thi: Các cơ quan, trường học dự thi vòng sơ loại từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2020; Ban Tổ chức sẽ chấm bài dự thi vòng chung kết và hoàn thành trong tháng 10, công bố kết quả vào tháng 11 năm 2020.
Nội dung:
Sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh Nghệ An nói chung, hoặc cho cơ quan, trường học nói riêng, cụ thể tập trung một số nội dung chính như sau:
- Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra cải cách hành chính; các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp.
- Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PARINDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước nói chung, sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công nói riêng (SIPAS). 

- Đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.
- Cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, trả kết quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ.
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các đơn vị, trường học.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, trường công lập.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cải cách tài chính công.
Cơ cấu giải thưởng:
- Giải tập thể: gồm 06 giải (thưởng bằng tiền mặt), cụ thể:
+ 01 giải nhất: 5.000.000 đồng/giải
+ 02 giải nhì: 3.000.000 đông/giải
+ 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải
- Giải cá nhân: Gồm 10 giải (thưởng bằng tiền mặt kèm theo Giấy chứng
nhận của Ban Tổ chức cuộc thi), cụ thể:
+ 01 giải nhất: 4.000.000 đồng/giải
+ 02 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải
+ 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải
+ 04 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải

Nguyễn Đình Thái

 

Các văn bản về Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020"


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm