A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo khung thời gian năm học 2021-2022 áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 2960 ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An

Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên


Tập tin đính kèm