A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo nội dung kiểm tra, sát hạnh xét tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 (theo Kế hoạch 334/KH-SGD&ĐT ngày 02/3/2022 của Sở GD&ĐT Nghệ An)

Nội dung kiểm tra, sát hạnh xét tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 (kèm theo Kế hoạch 334/KH-SGD&ĐT ngày 02/3/2022 của Sở GD&ĐT Nghệ An)


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm