Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
20/2019/TT-BGDĐT Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT 26/11/2019
13/2019/TT-BGDĐT Thông tư 13_2019_TT_BGDDT Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo 30/08/2019
871/KH-BGDĐT Kế hoạch 871 của Bộ về triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trong ngành giáo dục, giai đoạn 2019-2025 20/08/2019
10/2019/TT-BGDĐT Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã 14/08/2019
1904/QĐ-BGDĐT Quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu ngành đối với giáo dục mần non và giáo dục phổ thông 04/07/2019
07/2019/TT-BGDĐT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường PTDTNT; trường THPT chuyên; ..... 02/05/2019
1065/QĐ-BGDĐT Quyết định 1065_QD_BGDĐT về ban hành Kế hoạch thực hiện đề án Phát triển giáo dục mầm non 19/04/2019
1676/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025 19/04/2019
1617/BGDĐT-GDCTHSSV Công văn của Bộ GD&ĐT về tăng cường tuyên truyền giáo dục ATGT trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.2019 17/04/2019
1568/BGDĐT-CNTT Thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phong thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 12/04/2019
993/CT-BGDĐT Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường phòng, chống bạo lực học đường 12/04/2019
06/2019/TT-BGDĐT Thông tư của Bộ GD&ĐT về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục 12/04/2019
1318/KH-BVHTTDL-BGDĐT Kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động thể thao trường học năm 2019 08/04/2019
05/2019/TT-BGDĐT Thông tư của Bộ GD&ĐT về ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 05/04/2019
1316/BGDĐT-GDĐH Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ thi và tuyển sinh năm 2019 01/04/2019
784/QD-BGDĐT Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT về một số nhiệm vụ , giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019- 2025 29/03/2019
1209/BGDĐT-QLCL Công văn Hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 27/03/2019
217/KH-BGDĐT KH triển khai đề án 'Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025' của ngành giáo dục năm 2019 22/03/2019