Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
33/2020/TT-BGDĐT Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT về Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương 14/10/2020
34/2020/TT-BGDĐT Thông tư 34/2020/TT-BGDĐT về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học: Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái 14/10/2020
35, 36, 38/2020/BGDĐT Các thông tư 35, 36, 38/2020/TT-BGDĐT về Giáo dục Cao đẳng, Đại học 14/10/2020
27/2020/TT-BGDĐT Thông tư mới của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học 04/09/2020
26/2020/TT-BGDĐT Thông tư mới của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh trung học 26/08/2020
23, 25/2020/TT-BGDĐT Các Thông tư mới của Bộ GD&ĐT về Sách giáo khoa Chương trình GDPT 2018 06/08/2020
04-05-06-07-08/2020/BGDĐT CÁC THÔNG TƯ 04, 05, 06, 07, 08 CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH TRONG THÁNG 3 NĂM 2020 30/03/2020
519/QĐ-BGDĐT Quyết định của Bộ GD&ĐT công bố các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019 26/02/2020
03/2020/BGDĐT Thông tư 03/2020/BGDĐT Quy định chi tiết về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 17/02/2020
01/2020/BGDĐT Thông tư số 01.2020.BGDĐT về Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 03/02/2020
20/2019/TT-BGDĐT Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT 26/11/2019
13/2019/TT-BGDĐT Thông tư 13_2019_TT_BGDDT Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo 30/08/2019
871/KH-BGDĐT Kế hoạch 871 của Bộ về triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trong ngành giáo dục, giai đoạn 2019-2025 20/08/2019
10/2019/TT-BGDĐT Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã 14/08/2019
1904/QĐ-BGDĐT Quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu ngành đối với giáo dục mần non và giáo dục phổ thông 04/07/2019
07/2019/TT-BGDĐT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường PTDTNT; trường THPT chuyên; ..... 02/05/2019
1065/QĐ-BGDĐT Quyết định 1065_QD_BGDĐT về ban hành Kế hoạch thực hiện đề án Phát triển giáo dục mầm non 19/04/2019
1676/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025 19/04/2019
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 145
Tháng 02 : 1.342
Năm 2023 : 116.408