Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1904/QĐ-BGDĐT Quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu ngành đối với giáo dục mần non và giáo dục phổ thông 04/07/2019
07/2019/TT-BGDĐT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường PTDTNT; trường THPT chuyên; ..... 02/05/2019
1065/QĐ-BGDĐT Quyết định 1065_QD_BGDĐT về ban hành Kế hoạch thực hiện đề án Phát triển giáo dục mầm non 19/04/2019
1676/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025 19/04/2019
1617/BGDĐT-GDCTHSSV Công văn của Bộ GD&ĐT về tăng cường tuyên truyền giáo dục ATGT trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.2019 17/04/2019
1568/BGDĐT-CNTT Thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phong thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 12/04/2019
993/CT-BGDĐT Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường phòng, chống bạo lực học đường 12/04/2019
06/2019/TT-BGDĐT Thông tư của Bộ GD&ĐT về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục 12/04/2019
1318/KH-BVHTTDL-BGDĐT Kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động thể thao trường học năm 2019 08/04/2019
05/2019/TT-BGDĐT Thông tư của Bộ GD&ĐT về ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 05/04/2019
1316/BGDĐT-GDĐH Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ thi và tuyển sinh năm 2019 01/04/2019
784/QD-BGDĐT Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT về một số nhiệm vụ , giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019- 2025 29/03/2019
1209/BGDĐT-QLCL Công văn Hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 27/03/2019
217/KH-BGDĐT KH triển khai đề án 'Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025' của ngành giáo dục năm 2019 22/03/2019
212/KH-BGDĐT Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019 20/03/2019
03/2019/TT-BGDĐT Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét tốt nghiệp trung học phổ thông 18/03/2019
17/2018/TT-BGDĐT Các Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường học 22/08/2018
2919/CT-BGDĐT Chỉ thị về nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của Bộ GD&ĐT 10/08/2018