Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
897/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030” 29/07/2022
131/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" 25/02/2022
34/2021/QĐ-TTg Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh 08/11/2021
24/2021/NĐ-CP Nghị định 24/2021/NĐ-CP Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập 23/03/2021
84/2020/NĐ-CP Nghị định số 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 2019 17/07/2020
102/NQ-CP Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 về giải pháp biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế 03/07/2020
71/2020/NĐ-CP Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 30/06/2020
831/UBTVQH14 Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An 17/12/2019
43/2019/QH14 Luật Giáo dục được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 14/6/2019 14/06/2019
35/NQ-CP Nghị quyết số 35-NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025 04/06/2019
Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 14/11/2017
Thư chúc mừng của Chủ tịch Nước, nhân dịp khai giảng năm học mới 2016 - 2017. 14/11/2017
88/2014/QH13 Nghị quyết Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 28/11/2014
44/NQ-CP Nghị quyết số 44_2014_NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện NQ 29-NQTW 09/06/2014
29-NQ/TW Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 04/11/2013
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.054
Tháng 10 : 102.332
Năm 2022 : 7.612.207