Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
683/QĐ-SGD&ĐT Quyết định về việc thực hiện thời gian năm học 2019-2020 01/08/2019
1035/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn kinh phí tổ chức các kỳ thi năm 2019 14/06/2019
957/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn kinh phí thi tuyển và xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019- 2020 04/06/2019
884/SGD&ĐT-KHTC Thông báo Kế hoạch phát triển giáo dục, năm học 2019-2020 27/05/2019
832/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 21/05/2019
835/HD-SGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2019 21/05/2019
470/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn kinh phí tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019 và mức thu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 07/05/2019
701/SGD&ĐT-CTTT Công văn chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh 02/05/2019
498/SGD&ĐT-VP Công văn đôn đốc hoàn thiện Cổng thông tin điện tử Ngành GD&ĐT 04/04/2019
462/SGD&ĐT-CTTT Công văn về việc tăng cường đôn đốc, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo 29/03/2019
456/SGD&ĐT-KHTC Công văn hướng dẫn kinh phí thi nghề phổ thông năm học 2018- 2019 28/03/2019
2354/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 10/12/2018
985/QĐ-SGD&ĐT Quyết định ban hành chương trình công tác trọng tâm năm học 2018- 2019 07/09/2018
1707/SGD&SST-VP Công văn hướng dẫn thực hiện các lĩnh vực năm học 2018- 2019 06/09/2018
1711/SGD&ĐT-GDCN-GDTX Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDCN-GDTX năm học 2018- 2019 06/09/2018
1704/SGD&ĐT-GDMN Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non, năm học 2018- 2019 05/09/2018
1687/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học, năm học 2018- 2019 31/08/2018
1659/SGD&ĐT-GDTH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học, năm học 2018- 2019 29/08/2018