Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
832/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 21/05/2019
470/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn kinh phí tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019 và mức thu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 07/05/2019
456/SGD&ĐT-KHTC Công văn hướng dẫn kinh phí thi nghề phổ thông năm học 2018- 2019 28/03/2019
2354/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 10/12/2018
1707/SGD&SST-VP Công văn hướng dẫn thực hiện các lĩnh vực năm học 2018- 2019 06/09/2018
1711/SGD&ĐT-GDCN-GDTX Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDCN-GDTX năm học 2018- 2019 06/09/2018
1704/SGD&ĐT-GDMN Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non, năm học 2018- 2019 05/09/2018
1687/SGD&ĐT-GDTrH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học, năm học 2018- 2019 31/08/2018
1659/SGD&ĐT-GDTH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học, năm học 2018- 2019 29/08/2018