Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
884/SGD&ĐT-KHTC Thông báo Kế hoạch phát triển giáo dục, năm học 2019-2020 27/05/2019
985/QĐ-SGD&ĐT Quyết định ban hành chương trình công tác trọng tâm năm học 2018- 2019 07/09/2018
22/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012- 2020. 20/12/2017
538/KH-SGD&ĐT Kế hoạch hành động số 538/KH-SGD&ĐT của Ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An 30/03/2017
Lượt truy cập hiện tại : 30
Hôm nay : 152
Tháng 02 : 1.349
Năm 2023 : 116.415