Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
15/CT-UBND Chỉ thị của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 30/08/2019
3199/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo 21/08/2019
2788/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2019-2020 24/07/2019
429/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông tại tỉnh Nghệ An 09/07/2019
305/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục MN, giáo dục PT đến 2025 23/05/2019
306/KH-UBND Kế hoạch thí điểm xây dựng trường trung học trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2019-2023 23/05/2019
1807/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 21/05/2019
11/CT-UBND Chỉ thị về triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 28/08/2018
1240- TB/TU Kết luận của BTV Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm học 2018- 2019 17/08/2018
539/KH-UBND Kế hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục MN ngoài công lập tính đến 2025 10/08/2018
3207/QĐ-UBND Quyết định về Kế hoạch, thời gian năm học 2018- 2019 26/07/2018
487/KH-UBND Kế hoach tăng cường ứng dụng CNTT đến 2025 20/07/2018
2424/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch tăng cường giáo dục kỹ năng sống trong trường tiểu học 15/06/2018
312/KH-UBND KH thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021 17/05/2018
07/KH-UBND KH thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, CBQL cơ sở giáo dục đến 2025 05/01/2018
22/2017/HĐND Nghị quyết HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An 20/12/2017
Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 14/11/2017
QUYẾT ĐỊNH Về kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 14/11/2017