Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
3279/QĐ-UBND Đề án Phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 24/10/2022
19/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An 12/10/2022
683 /KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2025 06/10/2022
2484/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An 19/08/2022
2124/QĐ-UBND Quyết định của UNBD tỉnh phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững giáo dục và đào tạo Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 22/07/2022
13/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An 14/07/2022
14/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách được miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An 14/07/2022
15/2022/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội Đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường 14/07/2022
16/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non đã ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ 14/07/2022
17/2022/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy định mức chi cụ thể kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An 14/07/2022
482/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề án "Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ngành giáo dục Nghệ An giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" 28/02/2022
148/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An 21/02/2022
147/QĐ-UBND Đề án thí điểm xây dựng trường mầm non, trường phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 18/01/2022
03-NQ/TU Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/11/2021 của BCH Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 19/11/2021
29/CT-UBND Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 24/9/2021 về triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An 24/09/2021
364-TB/TU Thông báo số 364-TB/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, định hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. 09/09/2021
3129/QĐ-UBND Quyết định số 3129/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2025” 24/08/2021
12/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập theo Nghị định số 1052020NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An 13/08/2021
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 208
Tháng 02 : 1.405
Năm 2023 : 116.471