Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
482/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề án "Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ngành giáo dục Nghệ An giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" 28/02/2022
148/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An 21/02/2022
147/QĐ-UBND Đề án thí điểm xây dựng trường mầm non, trường phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 18/01/2022
03-NQ/TU Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/11/2021 của BCH Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 19/11/2021
29/CT-UBND Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 24/9/2021 về triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An 24/09/2021
364-TB/TU Thông báo số 364-TB/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, định hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. 09/09/2021
3129/QĐ-UBND Quyết định số 3129/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2025” 24/08/2021
12/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập theo Nghị định số 1052020NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An 13/08/2021
1729/QĐ-UBND Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022 03/06/2021
1024/QĐ-UBND Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 18/4/2021 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2021-2022 18/04/2021
691/QĐ-UBND Thông báo QĐ khen thưởng thành tích HKPĐ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, năm 2020 24/03/2021
569/QĐ-UBND Quyết định 569/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 THPT Chuyên Phan Bội Châu, lớp 10 Phổ thông Dân tộc nội trú THPT, năm học 2021-2022 10/03/2021
31/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An 13/12/2020
2445/QĐ-UBND Quyết định 2445/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 về việc phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” 23/07/2020
5427/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 27/12/2019
25/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về định mức hỗ trợ thuê khoán người nấu ăn phục vụ bán trú tại các trường mầm non công lập thuộc xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An 12/12/2019
15/CT-UBND Chỉ thị của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 30/08/2019
3199/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo 21/08/2019