• Ngô Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0946519135
  • Email:
   huongnt@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913.090.757
  • Email:
   Hant@nghean.edu.vn
 • Đào Thị Điểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0948.563.626
  • Email:
   diemdt@nghean.edu.vn