• Chu Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0989.804.429
  • Email:
   longcv@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915.039.735
  • Email:
   Khanhnq@nghean.edu.vn
 • Đậu Thị Hương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0914.504.770
  • Email:
   Landth@nghean.edu.vn
 • Trần Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915.237.303
  • Email:
   Giangtt@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thế Lực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983.638.215
  • Email:
   lucnt@nghean.edu.vn