THPT Diễn Châu 3: 40 năm - Vượt lên từ gian khó

THPT Diễn Châu 3: 40 năm - Vượt lên từ gian khó

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, qua nhiều bước thăng trầm của thời gian và lịch sử, Trường THPT Diễn Châu 3 đã ghi dấu nhiều mốc son của sự phát triển, vững bước đồng hành cùng sự phát ...