A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng cộng sản Việt Nam đã mở lối, soi đường đưa dân tộc ta vững bước tiến lên

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử có ý nghĩa  trọng đại, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là một sự kiện đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Từ khi ra đời đến nay Đảng luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

Ra đời tháng 2 năm 1930, đến nay Đảng cộng sản Việt Nam vừa tròn 90 tuổi. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, dân tộc ta, nhân dân ta đã lập nên nhiều kỳ tích, đánh dấu nhiều mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Sau khi thành lập, với đường lối lãnh đạo đúng đắn của mình, Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta đứng lên làm cuộc cách mạng long trời lở đất, giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Chính quyền non trẻ vừa mới ra đời, ngay lập tức phải đương đầu với 3 thứ giặc, đó là “giặc đói”, “giặc dốt” và “giặc ngoại xâm”, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vừa kháng chiến vừa kiến quốc, đánh đuổi các thế lực ngoại xâm, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vừa kết thúc thì đế quốc Mỹ lại nhảy vào, đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau. Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua 20 năm chiến đấu trường kỳ gian khổ, làm nên Đại thắng Mùa xuân 1975, thống nhất đất nước thu non sông về một mối. Chiến tranh kết thúc nhưng hậu quả và sức tàn phá để lại hết sức nặng nề, Đảng lại tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta vừa khôi phục vết thương chiến tranh, vừa tập trung xây dựng đất nước theo con đường XHCN. Trong bối cảnh Liên Xô và các nước anh em trong phe XHCN khủng hoảng và tan rã, Đảng ta vừa khắc phục những sai lầm, thiếu sót, vừa vững vàng chèo lái, đưa đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới để vượt qua sóng gió, thử thách, thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc “Đổi mới” đất nước (kể từ năm 1986), đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực của nước ta đã lớn mạnh; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính độc lập, tự chủ được cải thiện. Trong điều kiện kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động lớn và khó lường như hiện nay, nền kinh tế Việt Nam vẫn phát triển và được đánh giá cao. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2019 đạt 500 tỷ USD, trong đó nền kinh tế xuất siêu hơn 10 tỷ USD, con số kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam ghi nhận bằng tổng kim ngạch của toàn bộ các nước châu Phi trong năm 2019 cộng lại… Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, năm 2019 kinh tế Việt Nam lần đầu tiên vươn lên trong nửa trên của bảng xếp hạng thế giới, vị trí 67/141 nền kinh tế được xếp hạng (tăng 10 bậc so với năm 2018), xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư (tăng 15 bậc so với năm 2018). Theo đánh giá của UNESCO, Việt Nam được xếp thứ 64/127 nước về phát triển giáo dục. Mọi mặt đời sống của nhân dân ừng bước được cải thiện và nâng cao. Những kết quả đó ngày càng khẳng định tầm vóc to lớn về vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với hệ thống chính trị và trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.  

Xuân Canh Ngọ đang đến cận kề, sắc xuân ngập tràn khắp mọi ngả đường, góc phố. Cờ hoa rực rỡ sắc màu, người dân hối hả, nhộn nhịp mua sắm, lời ca tiếng hát mừng Đảng, mừng Xuân vang khắp thôn xóm, bản làng. Đó cũng là minh chứng hùng hồn cho sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam ta sẽ đoàn kết một lòng tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, đưa đất nước ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi …”  Lời hát cứ mãi vang vọng, ngân xa…

Nguyễn Thị Tuất


Tác giả: Nguyễn Thị Tuất